<Αρχική = woman's interests = - dancing - dining- fabrics - - security